Konular

 

Kongre’de değerlendirilecek olan başlıklar ve konular aşağıya çıkarılmıştır. Bildiriler bu başlık ve konular çerçevesinde çift kör hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.

 1. Afrika’nın Sağlık Problemleri ve Mücadele
 • Afrika’da Temel Sağlık Problemleri: Hastalıklar, Salgınlar ve Salgınlar Tarihi
 • Afrika’da Temel Sağlık Problemleri: Politika, Alt Yapı, İnsan, Hizmet ve Finans
 • Afrika Devletleri: Başarı ve Yetersizlikler
 • Afrika’da Bağımlılıklar ve Bağımlılıkla Mücadele
 • Problemlerle Mücadelede Yeni Stratejiler Mümkün mü?
 1. Afrika Bağlamında Modernleşme, Küreselleşme ve Sağlık
 • Afrika’da Geleneksel Tıp Uygulamaları
 • Afrika’nın Varlıkları ve Küresel Şirketler
 • Afrika’da Tıp Alanında Beyin Göçü
 • Tıp Teknolojileri ve Afrika’da Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti
 • Modernleşme ve Afrika Sağlığına Etkileri
 • Küreselleşme ve Afrika: Tehditler ve Fırsatlar
 1. Afrika ve İnsani Sağlık Yardımları
 • Afrika ve Yardıma Bağımlılık Sarmalı
 • Hükümetler Arası Koordinasyon Problemleri
 • Kuruluşlar Arası Ortak Strateji Belirleme İmkanı: Rekabet mi İşbirliği mi?
 • Afrikalı Sivil Toplum Kuruluşlarının Başarıları ve İmkanları
 • İnsani Yardım Organizasyonlarının Afrika Deneyimleri
 1. Afrika’da Sağlık Eğitimi
 • Afrika’da Sağlığın Gelişimi ve Sağlık Okuryazarlığı
 • Afrika’da Sağlık Meslekleri ve Tıp Eğitimi: Farklılıklar-Benzerlikler
 • Tıp Eğitiminde Öğrenci Değişimleri Çözümü
 1. Afrika’da Sağlığın Organizasyonu
 • Afrika’da Sağlık Politikaları ve Sağlığa Ulaşım Sorunları
 • Afrika’da Kamu Sağlık Organizasyonları
 • Afrika’da Özel Sağlık Yaklaşımları ve Geleceği
 • Afrika’da Geri Ödeme Yaklaşımları ve Sosyal Güvenlik Kurumları
 1. Türkiye ve Afrika
 • Türkiye’nin Değişen Afrika Yaklaşımı
 • Afrika’da Çalışan Türk Kurum ve Kuruluşları: Ne yapıyoruz
 • Türk Akademik Dünyasında Afrika Algısı: Yaklaşımlar ve Çalışmaları
 • Afrika’nın Perspektifinde Türkiye Kimliği