Düzenleme Kurulu

 

Ahmet Özdemir, Dr
Öner Güner, Dr
M. İhsan Karaman, Prof Dr
Hakan Ertin, Doç Dr
Ali İhsan Taşçı, Prof Dr
Ahmet Kavas, Prof Dr
Mustafa Taşdemir, Prof Dr
Mahmut Gümüş, Prof Dr
Mustafa Kanat, Doç Dr
M. İnanç Özekmekçi, Yard Doç Dr
Seyit Ankaralı, Prof Dr
Selami Kılıç, Dr
Elif Torun, Dr