Bildiriler

 

ÖZET GÖNDERİM KURALLARI

 • Tüm özetler İngilizce olarak gönderilmelidir.
 • Özetler, bilim kurulunun belirlediği iki hakem tarafından incelenecektir.
 • Bilim kurulu tarafından kabul edilen bildiriler “Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi” özel sayısında yayınlanacaktır.
 • Bildiri özetleri 300 kelimeyi aşmamalıdır (başlık, yazarlar ve anahtar kelimeler hariç)
 • Kabul edilen bir özeti sunacak yazar kongreye kayıt yapmalıdır.
 • Yazarlar sunum tercihlerini bildirmelidir (Poster / sözlü / poster veya sözlü). Bilim kurulu sunum şekli hakkında nihai kararı verir.
 • Özetinizin içeriğine başlık veya yazar bilgilerini eklemeyiniz.
 • İlk yazarın istemesi halinde, kabul edildikten sonra özetin “Afrika’da Sağlık” kongresinden çekmesi mümkün olacaktır. Bu özetler özet kitabında yayınlanmayacaktır.
 • Ortak çalışma gruplarının isimleri, yazarları dizinde yer almayacağı için başlıkta görünmelidir.
 • Her özetin en az bir ve maksimum beş anahtar kelimesi olmalıdır.
 • Olgu sunum özetleri poster olarak kabul edilecektir.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 • En fazla 100 cm yüksekliğinde ve 70 cm genişliğinde olmalıdır. Bu ölçü poster panosu boyutudur. Poster panosu boyutunu aşmayınız.
 • Posterin üst kısmına büyük ebatlı bir başlık yerleştiriniz.
 • Başlık, özette verilen başlık ile aynı olmalı ve üst kısımda kalın harflerle yazılmalıdır.
 • Poster, 100 cm veya daha uzak mesafelerden okunabilir olmalıdır.
 • Yazı boyutunun en az 22 pt kullanmanız önerilir.
 • Grafikler, resimler ve çizimler, power point slaytlar oluştururken kullanacağınız çizimlerle benzer olmalıdır.
Serbest Sunum Sahiplerinin Dikkatine
 • Bildiri sunum süreleri her konuşmacı için 10’ar dakikadır.
 • Eğer varsa görsel sunum materyallerinizi (ppt etc.) yanınızda getirmeyi ve oturum başlamadan önce görevliye teslim etmeyi lütfen unutmayınız.
 • Poster bildiri sahiplerinin; posterlerini kongrenin ilk günü sabah kongre açılışı öncesi kongre görevlilerine iletmelerini rica ederiz.
 • Sunumları;  İngilizce, Arapça ve Türkçe olabileceğini ve simultane tercüme olacağını tekrar hatırlatmak isteriz.

Lütfen bildiri özetini göndermek için tıklayınız.